AUTO NEHODY
ŘEŠENÍ A LIKVIDACE
 

Nabourali Vás? - Zapůjčíme Vám ihned náhradní vozidlo.

Na pojišťovnu už nemusíte, naši proškolení pracovníci zajistí veškerou administrativu spojenou s likvidací Vaší pojistné události. Opravu vozidla neplatíte, naše společnost zajistí platbu přímo s příslušnou pojišťovnou. Předáme Vám opravené vozidlo ihned po dokončení opravy bez nutnosti čekání na krycí dopis od pojišťovny.

Výhody zadání opravy v autoservisu Autocent cz s.r.o.
 

Kompletní oprava vozidla bez Vaší finanční spoluúčasti
Oprava vozidla originálními náhrádními díly
Oprava v krátkém čase
Kompletace potřebných dokumentů pro vyřízení pojistné události
Zapůjčení náhradního vozidla po celou dobu opravy
Vydání vozidla z opravy bez nutnosti vystavení krycího dopisu pojišťovnou
 

Jak to funguje?
 

Zákazník při dopravní nehodě zavolá AUTOCENT CZ s.r.o.,
tel.: +420 605 000 666

Dispečink přijme hlášení od zákazníka
Dispečink vyšle na místo nehody mobilního technika
Mobilní technik přijede na místo nehody a provede
kompletní administrativu spojenou s dopravní nehodou
Výměna informací mezi účastníky dopravní nehody
Zápis o průběhu nehody
Fotodokumentace
Odhad výše škody na vozidlech
Mobilní technik zajistí situaci a v případě nutnosti zavolá policii, zdravotní pomoc nebo hasiče
Zajistíme odtah vozidel do odborného servisu Autocent cz s.r.o. ze smluvních asistenčních
služeb pojišťoven viníků i poškozených
Zajistíme nahlášení pojistné události na příslušnou pojišťovnu a prohlídku vozidla
po dopravní nehodě pracovníkem příslušné pojišťovny
 

Likvidace pojistné události prostřednictvím naší společnosti probíhá
na základě Vašeho zplnomocnění k jednání s pojišťovnou.


Jsme smluvní servis pro pojišťovny:
ČSOB Pojišťovna, Direct Pojišťovna, Generali Česká pojišťovna, UNIQA pojišťovna, Kooperativa, Česká podnikatelská pojišťovna, AXA pojišťovna

Co je smluvní servis? Jedná se o servis opravující motorová vozidla, jehož služby a kvalitu práce má pojišťovna ověřené a na základě pozitivních zkušeností s ním uzavřela smlouvu o spolupráci. Smluvní servis nabízí mnoho výhod pro klienty.

Další informace o výhodách získáte na stránkách pojišťoven: Direct, ČSOB Pojišťovna, Generali, Axa.

 

 


RYCHLÝ KONTAKT
Tel. +420 605 000 666

    Frýdecká 115/316, Ostrava Kunčice
    Telefon: 553 770 085
    info@autocent.cz